JDM RHD 1992 HONDA CIVIC EG6 SIR RARE!

JDM RHD 1992 HONDA CIVIC EG6 SIR-S RARE *SOLD*
JDM RHD 1992 HONDA CIVIC EG6 SIR-S RARE *SOLD*
Item# EG-BK1
Availability: Usually ships in 2-3 business days

Details

JDM RHD 1992 HONDA CIVIC EG6 SIR-S RARE *SOLD*
JDM RHD 1992 HONDA CIVIC EG6 SIR RARE!

1992 JDM RHD Honda Civic EG6 SIR w/ Sunroof! SOLD!